Odkaz

Poďakovanie a prosba

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás v minulom roku podporili poukázaním 2% z daní, finančným príspevkom alebo zdieľaním našej prosby ďalším ľuďom.

Dovoľujeme si poprosiť Vás o podporu aj tento rok.

Aj vďaka Vám máme šancu napredovať a urobiť náš „normálny“ svet trochu lepším, zrozumiteľnejším a prívetivejším nielen pre našu Emu, ale aj iné rodiny s autizmom.

Ďakujeme priateľom, známym i neznámym za šírenie tejto výzvy.

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Veľká vďaka 🙏

Eminka 2023

Žijeme (s) AUTIZMOM

Údaje pre 2% pre SZČO a firmy:
Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie
 —
Číslo účtu o.z. Eminka: SK37 7500 0000 0040 1892 6272
Obrázok

Esenciálne oleje a autizmus

EO užitočné pri autizme

Pravé esenciálne oleje vedia byť užitočnými pomocníkmi pri poruchách z autistického spektra, rovnako ale aj pre rodičov detí, ktorých výchova a starostlivosť o ne vie dať poriadne zabrať :-). Treba vyskúšať, nájsť si postupne olejček, ktorý tú ktorú situáciu pomôže lepšie zvládať.

 

Odkaz

Rok opäť ubehol …

Svojimi 2% nás môžete podporiť aj v tomto roku. Spoločne s Vašou pomocou môžeme urobiť pre našu dcérku viac.

Ema 2p uputavka

Ďakujeme Vám!

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie

Nutričná terapia

Rôzne pedagogické a psychologické terapie sa uplatňujú v práci s deťmi i dospelými s poruchou autistického spektra.

Väčšina detí s autizmom dosahuje pomocou týchto terapií významný pokrok v  behaviorálnych a kognitívnych parametroch, ak sa súčasne riešia základné zdravotné problémy. Maximum času a peňazí investovaných do iných terapií pomáha rodičom vyťažiť nutričná intervencia.

Vyskumy ukazujú, že symptómy autizmu, ktoré sa prejavujú u mnohých jedincov, sú výsledkom chronického autoimunitného stavu, ktorý zahŕňa zápal črevného traktu a mozgu. Chronický zápal môže byť spustený kombináciou genetickej predispozície, infekčných agens (ako je chronická vírusová, bakteriálna a/alebo kvasinková infekcia) a spúšťačov z prostredia, ktoré sa líšia od človeka k človeku. To znamená, že u jednotlivcov v rámci autistického spektra je dôležité identifikovať a liečiť primárne zdravotné komplikácie.

Črevný trakt a autizmus

Črevný trakt sa v skutočnosti považuje za druhý mozog – 80 % neurotransmiterov sa produkuje v črevnom trakte. Okrem toho 80 % buniek nášho imunitného systému lemuje črevný trakt. Zápal a chronická infekcia v črevnom trakte má za následok znížené hladiny kritických neurotransmiterov, zhoršenú funkciu imunitného systému a zlé trávenie a vstrebávanie živín, čo spôsobuje, že deti v autistickom spektre sú podvyživené.

Niektoré z enzýmov, ktoré rozkladajú potravu v črevnom trakte a používajú sa na výrobu vitamínov a neurotransmiterov, sú u jedincov s autistickým spektrom nízke alebo vôbec neexistujú. Mnoho vitamínov vrátane vitamínov B a vitamínu K sa produkuje v zdravom črevnom trakte. Väčšina jedincov v rámci autistického spektra má nedostatok vitamínov B a neabsorbujú ich umelé a/alebo nemetylované formy dobre. Nedostatočná hladina vitamínov, enzýmov a neurotransmiterov vedie k narušeniu detoxikačnej schopnosti tela, čo má za následok hromadenie toxínov v pečeni a mozgu. čo ďalej zhoršuje neurologický vývoj a narúša tvorbu a funkciu enzýmov.

Chronické infekcie v črevnom trakte môžu vyčerpať zásoby glutatiónu v tele. Glutatión je jedným zo silných antioxidantov, ktoré naše telo produkuje, a je rozhodujúci pri odstraňovaní ťažkých kovov, pesticídov a iných umelých znečisťujúcich látok z tela. Prakticky všetci jedinci v rámci autistického spektra majú nedostatok glutatiónu. Glutatión je primárne produkovaný v pečeni a je jedným z konečných produktov sulfatačného metabolického cyklu v tele. Metabolický cyklus sulfatácie je primárnym mechanizmom, ktorým sa telo detoxikuje. Sulfatácia je pri autizme často narušená, čo vedie k hromadeniu toxínov, ktoré narúšajú neurologický vývoj.

Ďalším dôležitým metabolickým procesom, ktorý je narušený, je metylácia. Metylácia zahŕňa prenos metylovej skupiny (atóm uhlíka a 3 atómy vodíka) z jednej molekuly na druhú. Metylové skupiny sa používajú v procese metabolického sulfatačného cyklu tela na vytvorenie glutatiónu. Metylové skupiny sa používajú v metylačných dráhach tela na vytváranie aktívnych foriem molekúl a zapínanie a vypínanie génov (vrátane tých, ktoré signalizujú rast neurónov) a na výrobu neurotransmiterov. Molekuly zapojené do metylačného cyklu zahŕňajú B12, B6, folát, metionín, NAC a SAMe. Ak niektorá z týchto zložiek nie je prítomná alebo je v nízkych hladinách, metylácia je narušená, čo môže negatívne ovplyvniť neurologický vývoj.

Výskum naznačuje, že väčšina jedincov autistického spektra má genetické mutácie v géne MTHFR., ktorý produkuje enzým nazývaný metyltransferáza, ktorý je kritickou zložkou metylačného cyklu. Aj keď pravdepodobne tieto mutácie MTHFR nespôsobujú autizmus, predpokladá sa, že predisponujú jednotlivca k tomu, aby bol zraniteľnejší voči narušeniu metylačného cyklu faktormi, ktoré súvisia s expozíciou znečisťujúcimi látkami antropogénneho charakteru.
V závislosti od prítomných genetických mutácií budú niektorí jedinci reagovať na určité formy a hladiny vitamínov B lepšie ako iní – genetické testovanie génu MTHFR môže pomôcť presnejšie určiť, ktoré doplnky pravdepodobne najlepšie podporujú optimálnu metyláciu a sulfatáciu.

Chronické infekčné agens v črevnom trakte typicky zahŕňajú Candida, Clostridia a Klebsiella. Vedľajšie produkty týchto organizmov sú toxíny, ktoré narúšajú každodenné duševné fungovanie a neurologický vývoj. Tieto produkty skresľujú metabolické procesy v tele, čo vedie k hromadeniu glutamátov a amoniaku v mozgu. Nadmerná hladina glutamátov pôsobí ako excitoxín, nadmerne stimuluje neuróny, čo vedie k ich poškodeniu, narušeniu neurologického spojenia a smrti neurónov. Výsledný nadbytok amoniaku je takisto neurotoxický.

Ďalším vedľajším produktom premnoženia patogénov je kyselina propiónová, ktorá tiež znižuje cholesterol; jedinec, ktorého krvný obraz naznačuje nízky cholesterol (a neužíva liek na zníženie cholesterolu), môže produkovať nadmerné hladiny kyseliny propiónovej; kyselina propiónová prispieva k špecifickému zápachu “švajčiarskeho syra” (ktorý má vysoký obsah kyseliny propiónovej) ľudského potu. Takže jedinec má nízky cholesterol a silne zapáchajúci pot, je tu možnosť, že má nadmerne vysokú hladinu kyseliny propiónovej.

Výskum ukazuje, že probiotiká môžu konkurovať a znižovať populácie patogénnych organizmov a tiež pomáhajú produkovať vitamíny B a ďalšie živiny potrebné pre telo a mozog. Existujú aj doplnky, ktoré môžu pomôcť znížiť hladiny amoniaku a glutamátov a chrániť mozog pred poškodením neurotoxínmi.
Ďalším faktorom je, že patogénne organizmy majú tendenciu vytvárať kolónie a chrániť sa pred vyhubením tým, že sa zakryjú filmom slizu nazývaným biofilm; existujú špecifické doplnky, ktoré môžu pomôcť rozložiť biofilm vrátane laktoferínu a špecifických enzýmov; akonáhle dôjde k degradácii biofilmu, organizmy, ktoré sa nachádzajú pod ním, môžu byť eliminované účinnými látkami. Pretože tieto črevné patogény sa často živia sacharidmi a cukrom, boli vyvinuté niektoré špeciálne diéty, aby sa telo týchto patogénov zbavilo prísunu potravy, vrátane špecifickej sacharidovej diéty.

Nadmerné hladiny kortizolu

Chronický stres, či už emocionálny alebo fyzický (z chronickej infekcie a zápalu), môže tiež viesť k nadmerným hladinám kortizolu. Telo normálne používa kortizol na rýchlu reakciu na to, čo je vnímané ako hrozba. Hoci je kortizol kritický pre prežitie v krátkodobých núdzových situáciách, ak sú hladiny kortizolu chronicky vysoké, môže to spôsobiť rozsiahle narušenie metabolických procesov a zhoršiť neurologický vývoj.

Medzi príznaky chronicky vysokých hladín kortizolu patrí narušený spánok (zvýšenie hladiny kortizolu v noci môže človeka prebudiť), úzkosť, depresívny imunitný systém a depresia. Chronicky zvýšené hladiny kortizolu môžu zvýšiť riziko cukrovky (zvyšuje hladinu glukózy v krvi), chronickej únavy (vyčerpané nadobličky), hypotyreózy (kortizol znižuje hladinu hormónov štítnej žľazy) a poruchy krátkodobej pamäti.

Nadmerné hladiny kortizolu spôsobujú, že horčík a zinok sú absorbované z telesných tkanív a presúvajú sa do svalov, aby sa zlepšila rýchlosť a reakčný čas. Akonáhle ich svaly využijú, bohužiaľ sa z tela vylúčia – výsledkom je chronicky nízka hladina horčíka a zinku. Horčík a zinok sú neuroprotektory, takže ich nedostatok môže viesť k neurologickému poškodeniu. Meď a zinok musia byť v tele v rovnováhe a ak je medi príliš veľa a zinku málo, môže to prispieť k neurologickej dysfunkcii vrátane zvýšeného rizika záchvatov.

Napokon, nadmerný kortizol môže ovplyvniť vývoj a funkciu hipokampu, časti mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii prichádzajúcich informácií z krátkodobej pamäte do dlhodobej pamäte a používa sa pri priestorovej navigácii. Keď je telo v režime úteku alebo boja, zameriava sa na prežitie, skratové aktivity v dráhach vedúcich k fungovaniu vyššej úrovne narúšajú schopnosť učiť sa a neurologický vývoj. Hipokampus je tiež jednou z prvých oblastí mozgu, ktoré sú poškodené pri Alzheimerovej chorobe, čo vedie k strate pamäti a dezorientácii.

Tuky na budovanie mozgu

60 % mozgu tvorí tuk – predovšetkým DHA, čo je forma Omega 3 kyseliny. Neuróny a ich dendrity sú lemované vrstvou tuku (myelínový obal), ktorého integrita je rozhodujúca pre optimálnu signalizáciu medzi neurónmi.

Prevažná väčšina jedincov v rámci autistického spektra má nedostatok Omega 3, ktorý má tiež silné protizápalové vlastnosti. Jedna z najobľúbenejších a najlepšie vstrebateľných foriem Omega 3 pochádza z oleja z tresčej pečene. Omega 6 olej z kokosu je tiež veľmi prospešný, pretože poskytuje triglyceridový tuk so stredne dlhým reťazcom, ktorý je jedným z dvoch zdrojov energie pre mozog (druhým je glukóza) a má tiež antivírusové, antibakteriálne a antimykotické vlastnosti.

https://autismcoach.com/supplement-overview/

Video

ABA

Čo je ABA?

Základnými zložkami terapie pri autizme sú v súčasnosti nasledovné kritéria: podľa možnosti skorý začiatok (najlepšie v detskom veku), zapojenie rodičov ako „ko-terapeutov” pre svoje dieťa, ako aj odborníkmi vykonávaný štruktúrovaný program na podporu rozvoja (Hippler & Sousek,2008).

ABA

Aplikovaná behaviorálna analýza alebo Applied Behavior Analysis (ABA) tieto kritériá spĺňa a je v súčasnosti vedecky najlepšie podloženou, resp. najúčinnejšou metódou terapie pri autizme (Bölte & Poustka, 2002; Myers et al., 2007). Metóda je založená na behavioristicky podloženom prístupe analýzy správania a je nasmerovaná na proces zmeny správania v zmysle vývinu adaptívneho, prosociálneho správania, a tiež na zamedzenie neprimeraného správania, resp. správania škodiaceho iným a sebapoškodzovania. Základné poznatky a princípy metódy ABA položil B. F. Skinner a iní výskumní pracovníci zaoberajúci sa poruchami správania. Ivar Lovaas bol jeden z prvých, kto tieto princípy aplikoval pri deťoch s autizmom, s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Lovaas začal v 60.-tych rokoch minulého storočia v Neuropsychiatrickom Inštitúte Kalifornskej univerzity v Los Angeles intenzívne (30 – 40 hodín v týždni) pracovať s autistickými, väčšinou kognitívne narušenými a nehovoriacimi deťmi a mohol dokázať, že vďaka intenzívnej behaviorálnej terapii sa naučili reč a urobili veľké pokroky v kognitívnej oblasti (Lovaas, 1987; McEachin, Smith, & Lovaas, 1993).

V osemdesiatych rokoch minulého storočia vyvinuli medzi inými Jack Michael, Mark Sundberg a James Partington koncept na vyučovanie základných rečových schopností na základe teórie rečového správania B.F. Skinnera („Verbal Behavior, VB”). Mohli tým podstatne znásobiť efektivitu metódy Aplikovanej behaviorálnej analýzy (Sundberg & Michael, 2001). To, čo bolo pôvodne známe ako „Lovaasova terapia“, bolo nahradené modernou ABA, vrátane foriem ABA s Verbal Behavior (ABA/VB). Moderné metódy ABA sú založené na vypracovaní individuálneho, na dieťa zameraného programu na intenzívnu podporu vo všetkých relevantných vývinových oblastiach a posilňujú budovanie motivácie. Základným princípom je, že učebné obsahy sú rozdelené na malé časti a sú spracovávané postupne. Cieľom je podpora pozornosti, imitačného správania, reči a komunikácie, „schopnosti svojpomoci“ a adaptívnych modelov správania sa, ako aj sociálneho správania.

Medzi 1985 a 2006 vyšlo viac ako 500 empirických článkov odborných časopisov o ABA a ABA/ VB (Lovaas & Wright, 2006). Stále viac štúdií dokladá, že prostredníctvom ABA/ VB môže viac ako polovica všetkých detí, ktoré postúpili terapiu, dosiahnuť normálnu funkčnú úroveň vo vzťahu k inteligencii, sociálnemu správaniu a emocionalite (Cohen et al., 2006; Howard et al., 2005; Sallows & Graupner, 2005). Preto metóda ABA/ VB predstavuje správnu voľbu pri etablovaní nového vzdelávacieho programu pre odborníkov a možnosti terapie pre deti s autizmom na základe medzinárodne uznaných, vedecky fundovaných metód.

Snoozelen

ČO JE TO SNOOZELEN?

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa uskutočňuje v príjemnom a vhodne upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových elementov, vôní a hudby, cieľom terapie je vyvolanie príjemných zmyslových pocitov. Je vhodná najmä pre osoby s rôznymi vývinovými poruchami, s mentálnym, či telesným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre ľudí s demenciou a pre chronicky chorých pacientov.

Vo všeobecnosti cieľom terapie snoozelen nie je len uvoľnenie, celková pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti. Podpora sa vzťahuje na mnohé oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu, či motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontánnych prejavov, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom.

Snoozelen1

PRINCÍPY SNOOZELENU:

Individuálny prístup

Hlavným princípom práce v Snoezelen terapeutickej miestnosti je individuálny prístup. Nikdy by sa nemali klientovi vnucovať pocity terapeuta, ale mali by sa rešpektovať potreby klienta, jeho individuálne schopnosti a predpoklady. Pre vytvorenie správnej atmosféry sa musíme vžiť do jeho situácie, “skúsiť sa pozerať sa jeho očami” a “počuť jeho ušami”, aby sme mohli vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre.

Možnosť voľby a výberu

Klient by sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám a iniciatíva by mala vychádzať od neho. Terapeut klienta rešpektuje a prispôsobuje sa jeho voľbe. Zámerom je, aby klient zachytil a spracoval podnety a vytvoril si nový zážitok svojím vlastným tempom a spôsobom.

Nedirektívny prístup

Ďalším princípom je nedirektívny prístup, ktorý “otcovia Snoezelenu” charakterizovali ako “nič sa nemusí, všetko je dovolené” (Verheul, Hulsegge). Dobrovoľnosť a sloboda bez nátlaku sa vzťahuje najmä na slobodu pohybu a správania sa v miestnosti, kedy sa klient môže voľne pohybovať, skúmať prostredie a nechať podnety na seba pôsobiť. Terapeut by sa mal prispôsobiť jeho predstavám, mal by mu dovoliť viac ako obyčajne. Z pedagogického hľadiska môže pedagóg klienta viesť a premyslieť si priebeh pobytu v Snoezelene. Táto možnosť neprotirečí pôvodnému zámeru a princípu slobodnej voľby, lebo veľa detí a adolescentov má problém zotrvať v koncentrácii dlhší čas bez usmernenia (Mertens, 2003).

Správna časová dĺžka

Vo všeobecnosti by dĺžka jedného pobytu mala trvať približne 30 – 45 minút, závisí však od konkrétnych potrieb klienta. Individuálne pobyty nemusia trvať dlho, klienti benefitujú z ich pravidelnosti. Skupinové pobyty, pri ktorých je potrebný čas na skupinovú dynamiku, môžu trvať aj 45 až 60 minút.

Dôležité je opakovanie, keďže klienti potrebujú omnoho viacej času na vnímanie a spracovanie podnetov. Je ťažké stanoviť ako často, ako dlho a akým spôsobom. Tu sú opäť významnými indikátormi najmä reakcie klienta.

Snoozelen3                 Snoozelen2

 

Odkaz

Son-Rise terapia

 

Tri jednoduché techniky pre štart Son-Rise programu:

  1. Strávte 30 minút denne so svojim dieťaťom 1:1
  2. “Nasledujte” svoje dieťa v tom, čo práve robí
  3. Sústreďte sa na očný kontakt s dieťaťom