Odkaz

Senzomotorické cvičenie

Radi by sme odporučili senzomotorické cvičenia, ktoré pomohli už mnohým deťom s poruchami autistického spektra, viac viď informácie na stránke https://www.facebook.com/tsmtslovakia/

Rozhovor s Dr. Katalin Lakatos, riaditeľkou budapeštianskej Nadácie BHRG, ktorá je odborníčkou v oblasti rannej diagnostiky a intervencie u detí s rôznymi vývinovými poruchami autistického spektra a ADHD. Už 20 rokov zdokonaľuje svoju patentovanú terapiu.

Ďalšie informácie je možné nájsť tu: