Odkaz

Poďakovanie a prosba

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás v minulom roku podporili poukázaním 2% z daní, finančným príspevkom alebo zdieľaním našej prosby ďalším ľuďom.

Dovoľujeme si poprosiť Vás o podporu aj tento rok.

Aj vďaka Vám máme šancu napredovať a urobiť náš „normálny“ svet trochu lepším, zrozumiteľnejším a prívetivejším nielen pre našu Emu, ale aj iné rodiny s autizmom.

Ďakujeme priateľom, známym i neznámym za šírenie tejto výzvy.

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Veľká vďaka 🙏

Eminka 2023

Žijeme (s) AUTIZMOM

Údaje pre 2% pre SZČO a firmy:
Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie
 —
Číslo účtu o.z. Eminka: SK37 7500 0000 0040 1892 6272
Obrázok

Esenciálne oleje a autizmus

EO užitočné pri autizme

Pravé esenciálne oleje vedia byť užitočnými pomocníkmi pri poruchách z autistického spektra, rovnako ale aj pre rodičov detí, ktorých výchova a starostlivosť o ne vie dať poriadne zabrať :-). Treba vyskúšať, nájsť si postupne olejček, ktorý tú ktorú situáciu pomôže lepšie zvládať.

 

Odkaz

Rok opäť ubehol …

Svojimi 2% nás môžete podporiť aj v tomto roku. Spoločne s Vašou pomocou môžeme urobiť pre našu dcérku viac.

Ema 2p uputavka

Ďakujeme Vám!

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie

Nutričná terapia

Rôzne pedagogické a psychologické terapie sa uplatňujú v práci s deťmi i dospelými s poruchou autistického spektra.

Väčšina detí s autizmom dosahuje pomocou týchto terapií významný pokrok v  behaviorálnych a kognitívnych parametroch, ak sa súčasne riešia základné zdravotné problémy. Maximum času a peňazí investovaných do iných terapií pomáha rodičom vyťažiť nutričná intervencia.

Vyskumy ukazujú, že symptómy autizmu, ktoré sa prejavujú u mnohých jedincov, sú výsledkom chronického autoimunitného stavu, ktorý zahŕňa zápal črevného traktu a mozgu. Chronický zápal môže byť spustený kombináciou genetickej predispozície, infekčných agens (ako je chronická vírusová, bakteriálna a/alebo kvasinková infekcia) a spúšťačov z prostredia, ktoré sa líšia od človeka k človeku. To znamená, že u jednotlivcov v rámci autistického spektra je dôležité identifikovať a liečiť primárne zdravotné komplikácie.

Črevný trakt a autizmus

Črevný trakt sa v skutočnosti považuje za druhý mozog – 80 % neurotransmiterov sa produkuje v črevnom trakte. Okrem toho 80 % buniek nášho imunitného systému lemuje črevný trakt. Zápal a chronická infekcia v črevnom trakte má za následok znížené hladiny kritických neurotransmiterov, zhoršenú funkciu imunitného systému a zlé trávenie a vstrebávanie živín, čo spôsobuje, že deti v autistickom spektre sú podvyživené.

Niektoré z enzýmov, ktoré rozkladajú potravu v črevnom trakte a používajú sa na výrobu vitamínov a neurotransmiterov, sú u jedincov s autistickým spektrom nízke alebo vôbec neexistujú. Mnoho vitamínov vrátane vitamínov B a vitamínu K sa produkuje v zdravom črevnom trakte. Väčšina jedincov v rámci autistického spektra má nedostatok vitamínov B a neabsorbujú ich umelé a/alebo nemetylované formy dobre. Nedostatočná hladina vitamínov, enzýmov a neurotransmiterov vedie k narušeniu detoxikačnej schopnosti tela, čo má za následok hromadenie toxínov v pečeni a mozgu. čo ďalej zhoršuje neurologický vývoj a narúša tvorbu a funkciu enzýmov.

Chronické infekcie v črevnom trakte môžu vyčerpať zásoby glutatiónu v tele. Glutatión je jedným zo silných antioxidantov, ktoré naše telo produkuje, a je rozhodujúci pri odstraňovaní ťažkých kovov, pesticídov a iných umelých znečisťujúcich látok z tela. Prakticky všetci jedinci v rámci autistického spektra majú nedostatok glutatiónu. Glutatión je primárne produkovaný v pečeni a je jedným z konečných produktov sulfatačného metabolického cyklu v tele. Metabolický cyklus sulfatácie je primárnym mechanizmom, ktorým sa telo detoxikuje. Sulfatácia je pri autizme často narušená, čo vedie k hromadeniu toxínov, ktoré narúšajú neurologický vývoj.

Ďalším dôležitým metabolickým procesom, ktorý je narušený, je metylácia. Metylácia zahŕňa prenos metylovej skupiny (atóm uhlíka a 3 atómy vodíka) z jednej molekuly na druhú. Metylové skupiny sa používajú v procese metabolického sulfatačného cyklu tela na vytvorenie glutatiónu. Metylové skupiny sa používajú v metylačných dráhach tela na vytváranie aktívnych foriem molekúl a zapínanie a vypínanie génov (vrátane tých, ktoré signalizujú rast neurónov) a na výrobu neurotransmiterov. Molekuly zapojené do metylačného cyklu zahŕňajú B12, B6, folát, metionín, NAC a SAMe. Ak niektorá z týchto zložiek nie je prítomná alebo je v nízkych hladinách, metylácia je narušená, čo môže negatívne ovplyvniť neurologický vývoj.

Výskum naznačuje, že väčšina jedincov autistického spektra má genetické mutácie v géne MTHFR., ktorý produkuje enzým nazývaný metyltransferáza, ktorý je kritickou zložkou metylačného cyklu. Aj keď pravdepodobne tieto mutácie MTHFR nespôsobujú autizmus, predpokladá sa, že predisponujú jednotlivca k tomu, aby bol zraniteľnejší voči narušeniu metylačného cyklu faktormi, ktoré súvisia s expozíciou znečisťujúcimi látkami antropogénneho charakteru.
V závislosti od prítomných genetických mutácií budú niektorí jedinci reagovať na určité formy a hladiny vitamínov B lepšie ako iní – genetické testovanie génu MTHFR môže pomôcť presnejšie určiť, ktoré doplnky pravdepodobne najlepšie podporujú optimálnu metyláciu a sulfatáciu.

Chronické infekčné agens v črevnom trakte typicky zahŕňajú Candida, Clostridia a Klebsiella. Vedľajšie produkty týchto organizmov sú toxíny, ktoré narúšajú každodenné duševné fungovanie a neurologický vývoj. Tieto produkty skresľujú metabolické procesy v tele, čo vedie k hromadeniu glutamátov a amoniaku v mozgu. Nadmerná hladina glutamátov pôsobí ako excitoxín, nadmerne stimuluje neuróny, čo vedie k ich poškodeniu, narušeniu neurologického spojenia a smrti neurónov. Výsledný nadbytok amoniaku je takisto neurotoxický.

Ďalším vedľajším produktom premnoženia patogénov je kyselina propiónová, ktorá tiež znižuje cholesterol; jedinec, ktorého krvný obraz naznačuje nízky cholesterol (a neužíva liek na zníženie cholesterolu), môže produkovať nadmerné hladiny kyseliny propiónovej; kyselina propiónová prispieva k špecifickému zápachu “švajčiarskeho syra” (ktorý má vysoký obsah kyseliny propiónovej) ľudského potu. Takže jedinec má nízky cholesterol a silne zapáchajúci pot, je tu možnosť, že má nadmerne vysokú hladinu kyseliny propiónovej.

Výskum ukazuje, že probiotiká môžu konkurovať a znižovať populácie patogénnych organizmov a tiež pomáhajú produkovať vitamíny B a ďalšie živiny potrebné pre telo a mozog. Existujú aj doplnky, ktoré môžu pomôcť znížiť hladiny amoniaku a glutamátov a chrániť mozog pred poškodením neurotoxínmi.
Ďalším faktorom je, že patogénne organizmy majú tendenciu vytvárať kolónie a chrániť sa pred vyhubením tým, že sa zakryjú filmom slizu nazývaným biofilm; existujú špecifické doplnky, ktoré môžu pomôcť rozložiť biofilm vrátane laktoferínu a špecifických enzýmov; akonáhle dôjde k degradácii biofilmu, organizmy, ktoré sa nachádzajú pod ním, môžu byť eliminované účinnými látkami. Pretože tieto črevné patogény sa často živia sacharidmi a cukrom, boli vyvinuté niektoré špeciálne diéty, aby sa telo týchto patogénov zbavilo prísunu potravy, vrátane špecifickej sacharidovej diéty.

Nadmerné hladiny kortizolu

Chronický stres, či už emocionálny alebo fyzický (z chronickej infekcie a zápalu), môže tiež viesť k nadmerným hladinám kortizolu. Telo normálne používa kortizol na rýchlu reakciu na to, čo je vnímané ako hrozba. Hoci je kortizol kritický pre prežitie v krátkodobých núdzových situáciách, ak sú hladiny kortizolu chronicky vysoké, môže to spôsobiť rozsiahle narušenie metabolických procesov a zhoršiť neurologický vývoj.

Medzi príznaky chronicky vysokých hladín kortizolu patrí narušený spánok (zvýšenie hladiny kortizolu v noci môže človeka prebudiť), úzkosť, depresívny imunitný systém a depresia. Chronicky zvýšené hladiny kortizolu môžu zvýšiť riziko cukrovky (zvyšuje hladinu glukózy v krvi), chronickej únavy (vyčerpané nadobličky), hypotyreózy (kortizol znižuje hladinu hormónov štítnej žľazy) a poruchy krátkodobej pamäti.

Nadmerné hladiny kortizolu spôsobujú, že horčík a zinok sú absorbované z telesných tkanív a presúvajú sa do svalov, aby sa zlepšila rýchlosť a reakčný čas. Akonáhle ich svaly využijú, bohužiaľ sa z tela vylúčia – výsledkom je chronicky nízka hladina horčíka a zinku. Horčík a zinok sú neuroprotektory, takže ich nedostatok môže viesť k neurologickému poškodeniu. Meď a zinok musia byť v tele v rovnováhe a ak je medi príliš veľa a zinku málo, môže to prispieť k neurologickej dysfunkcii vrátane zvýšeného rizika záchvatov.

Napokon, nadmerný kortizol môže ovplyvniť vývoj a funkciu hipokampu, časti mozgu, ktorá hrá dôležitú úlohu pri konsolidácii prichádzajúcich informácií z krátkodobej pamäte do dlhodobej pamäte a používa sa pri priestorovej navigácii. Keď je telo v režime úteku alebo boja, zameriava sa na prežitie, skratové aktivity v dráhach vedúcich k fungovaniu vyššej úrovne narúšajú schopnosť učiť sa a neurologický vývoj. Hipokampus je tiež jednou z prvých oblastí mozgu, ktoré sú poškodené pri Alzheimerovej chorobe, čo vedie k strate pamäti a dezorientácii.

Tuky na budovanie mozgu

60 % mozgu tvorí tuk – predovšetkým DHA, čo je forma Omega 3 kyseliny. Neuróny a ich dendrity sú lemované vrstvou tuku (myelínový obal), ktorého integrita je rozhodujúca pre optimálnu signalizáciu medzi neurónmi.

Prevažná väčšina jedincov v rámci autistického spektra má nedostatok Omega 3, ktorý má tiež silné protizápalové vlastnosti. Jedna z najobľúbenejších a najlepšie vstrebateľných foriem Omega 3 pochádza z oleja z tresčej pečene. Omega 6 olej z kokosu je tiež veľmi prospešný, pretože poskytuje triglyceridový tuk so stredne dlhým reťazcom, ktorý je jedným z dvoch zdrojov energie pre mozog (druhým je glukóza) a má tiež antivírusové, antibakteriálne a antimykotické vlastnosti.

https://autismcoach.com/supplement-overview/

Video

ABA

Čo je ABA?

Základnými zložkami terapie pri autizme sú v súčasnosti nasledovné kritéria: podľa možnosti skorý začiatok (najlepšie v detskom veku), zapojenie rodičov ako „ko-terapeutov” pre svoje dieťa, ako aj odborníkmi vykonávaný štruktúrovaný program na podporu rozvoja (Hippler & Sousek,2008).

ABA

Aplikovaná behaviorálna analýza alebo Applied Behavior Analysis (ABA) tieto kritériá spĺňa a je v súčasnosti vedecky najlepšie podloženou, resp. najúčinnejšou metódou terapie pri autizme (Bölte & Poustka, 2002; Myers et al., 2007). Metóda je založená na behavioristicky podloženom prístupe analýzy správania a je nasmerovaná na proces zmeny správania v zmysle vývinu adaptívneho, prosociálneho správania, a tiež na zamedzenie neprimeraného správania, resp. správania škodiaceho iným a sebapoškodzovania. Základné poznatky a princípy metódy ABA položil B. F. Skinner a iní výskumní pracovníci zaoberajúci sa poruchami správania. Ivar Lovaas bol jeden z prvých, kto tieto princípy aplikoval pri deťoch s autizmom, s cieľom vedecky podložiť ich účinnosť. Lovaas začal v 60.-tych rokoch minulého storočia v Neuropsychiatrickom Inštitúte Kalifornskej univerzity v Los Angeles intenzívne (30 – 40 hodín v týždni) pracovať s autistickými, väčšinou kognitívne narušenými a nehovoriacimi deťmi a mohol dokázať, že vďaka intenzívnej behaviorálnej terapii sa naučili reč a urobili veľké pokroky v kognitívnej oblasti (Lovaas, 1987; McEachin, Smith, & Lovaas, 1993).

V osemdesiatych rokoch minulého storočia vyvinuli medzi inými Jack Michael, Mark Sundberg a James Partington koncept na vyučovanie základných rečových schopností na základe teórie rečového správania B.F. Skinnera („Verbal Behavior, VB”). Mohli tým podstatne znásobiť efektivitu metódy Aplikovanej behaviorálnej analýzy (Sundberg & Michael, 2001). To, čo bolo pôvodne známe ako „Lovaasova terapia“, bolo nahradené modernou ABA, vrátane foriem ABA s Verbal Behavior (ABA/VB). Moderné metódy ABA sú založené na vypracovaní individuálneho, na dieťa zameraného programu na intenzívnu podporu vo všetkých relevantných vývinových oblastiach a posilňujú budovanie motivácie. Základným princípom je, že učebné obsahy sú rozdelené na malé časti a sú spracovávané postupne. Cieľom je podpora pozornosti, imitačného správania, reči a komunikácie, „schopnosti svojpomoci“ a adaptívnych modelov správania sa, ako aj sociálneho správania.

Medzi 1985 a 2006 vyšlo viac ako 500 empirických článkov odborných časopisov o ABA a ABA/ VB (Lovaas & Wright, 2006). Stále viac štúdií dokladá, že prostredníctvom ABA/ VB môže viac ako polovica všetkých detí, ktoré postúpili terapiu, dosiahnuť normálnu funkčnú úroveň vo vzťahu k inteligencii, sociálnemu správaniu a emocionalite (Cohen et al., 2006; Howard et al., 2005; Sallows & Graupner, 2005). Preto metóda ABA/ VB predstavuje správnu voľbu pri etablovaní nového vzdelávacieho programu pre odborníkov a možnosti terapie pre deti s autizmom na základe medzinárodne uznaných, vedecky fundovaných metód.

Snoozelen

ČO JE TO SNOOZELEN?

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa uskutočňuje v príjemnom a vhodne upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových elementov, vôní a hudby, cieľom terapie je vyvolanie príjemných zmyslových pocitov. Je vhodná najmä pre osoby s rôznymi vývinovými poruchami, s mentálnym, či telesným postihnutím, s poruchou autistického spektra, poruchami správania a učenia, s psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, pre ľudí s demenciou a pre chronicky chorých pacientov.

Vo všeobecnosti cieľom terapie snoozelen nie je len uvoľnenie, celková pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti. Podpora sa vzťahuje na mnohé oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu, či motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontánnych prejavov, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom.

Snoozelen1

PRINCÍPY SNOOZELENU:

Individuálny prístup

Hlavným princípom práce v Snoezelen terapeutickej miestnosti je individuálny prístup. Nikdy by sa nemali klientovi vnucovať pocity terapeuta, ale mali by sa rešpektovať potreby klienta, jeho individuálne schopnosti a predpoklady. Pre vytvorenie správnej atmosféry sa musíme vžiť do jeho situácie, “skúsiť sa pozerať sa jeho očami” a “počuť jeho ušami”, aby sme mohli vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa bude cítiť dobre.

Možnosť voľby a výberu

Klient by sa mal podľa svojich možností rozhodnúť sám a iniciatíva by mala vychádzať od neho. Terapeut klienta rešpektuje a prispôsobuje sa jeho voľbe. Zámerom je, aby klient zachytil a spracoval podnety a vytvoril si nový zážitok svojím vlastným tempom a spôsobom.

Nedirektívny prístup

Ďalším princípom je nedirektívny prístup, ktorý “otcovia Snoezelenu” charakterizovali ako “nič sa nemusí, všetko je dovolené” (Verheul, Hulsegge). Dobrovoľnosť a sloboda bez nátlaku sa vzťahuje najmä na slobodu pohybu a správania sa v miestnosti, kedy sa klient môže voľne pohybovať, skúmať prostredie a nechať podnety na seba pôsobiť. Terapeut by sa mal prispôsobiť jeho predstavám, mal by mu dovoliť viac ako obyčajne. Z pedagogického hľadiska môže pedagóg klienta viesť a premyslieť si priebeh pobytu v Snoezelene. Táto možnosť neprotirečí pôvodnému zámeru a princípu slobodnej voľby, lebo veľa detí a adolescentov má problém zotrvať v koncentrácii dlhší čas bez usmernenia (Mertens, 2003).

Správna časová dĺžka

Vo všeobecnosti by dĺžka jedného pobytu mala trvať približne 30 – 45 minút, závisí však od konkrétnych potrieb klienta. Individuálne pobyty nemusia trvať dlho, klienti benefitujú z ich pravidelnosti. Skupinové pobyty, pri ktorých je potrebný čas na skupinovú dynamiku, môžu trvať aj 45 až 60 minút.

Dôležité je opakovanie, keďže klienti potrebujú omnoho viacej času na vnímanie a spracovanie podnetov. Je ťažké stanoviť ako často, ako dlho a akým spôsobom. Tu sú opäť významnými indikátormi najmä reakcie klienta.

Snoozelen3                 Snoozelen2

 

Odkaz

Son-Rise terapia

 

Tri jednoduché techniky pre štart Son-Rise programu:

 1. Strávte 30 minút denne so svojim dieťaťom 1:1
 2. “Nasledujte” svoje dieťa v tom, čo práve robí
 3. Sústreďte sa na očný kontakt s dieťaťom
Citát

Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli

 1. Som dieťa.
 2. Moje zmysly nie sú zosynchronizované.
 3. Rozlišujte medzi nechcem (moje rozhodnutie je nie) a nemôžem (nedokážem).
 4. Myslím konkrétne. Reč chápem doslovne.
 5. Všímajte si všetky spôsoby, ktorými sa snažím komunikovať.
 6. Znázornite mi to! Som vizuálne orientované.
 7. Zamerajte sa skôr na to, čo dokážem, než na to, čo nezvládam a budujte na tom.
 8. Pomôžte mi so sociálnou interakciou.
 9. Identifikujte, čo spúšťa moje skratové správanie.
 10. Milujte ma bezvýhradne.

Ellen Notbohm