Citát

Desať vecí, ktoré by každé dieťa s autizmom chcelo, aby ste vedeli

  1. Som dieťa.
  2. Moje zmysly nie sú zosynchronizované.
  3. Rozlišujte medzi nechcem (moje rozhodnutie je nie) a nemôžem (nedokážem).
  4. Myslím konkrétne. Reč chápem doslovne.
  5. Všímajte si všetky spôsoby, ktorými sa snažím komunikovať.
  6. Znázornite mi to! Som vizuálne orientované.
  7. Zamerajte sa skôr na to, čo dokážem, než na to, čo nezvládam a budujte na tom.
  8. Pomôžte mi so sociálnou interakciou.
  9. Identifikujte, čo spúšťa moje skratové správanie.
  10. Milujte ma bezvýhradne.

Ellen Notbohm

Odkaz

HANDLE prístup a kurzy

Radi by sme informovali o kurzoch HANDLE terapie, ktoré organizujú skúsení lektori a terapeuti Jana a Paul Baptie. Máme s nimi a touto terapiou dobrú osobnú skúsenosť, Eminke HANDLE cvičenia určite pomohli v jej rozvoji …

Viac na Facebook-u

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je unikátní, efektivní, jemný a respektující přístup, který prostřednictvím pohybu a bez použití léků, pomáhá zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých.


HANDLE využívá koncept JEMNÉHO POSILOVÁNÍ®. Staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy a pod.). HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala neurovývojové obtíže i ochrnutí po úrazu mozku a stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou.Podrobnejšie informácie v angličtine nájdete na stránke http://www.handle.org/

Janka a Paul Baptie

Janka a Paul Baptie na návšteve

Odkaz

Senzomotorické cvičenie

Radi by sme odporučili senzomotorické cvičenia, ktoré pomohli už mnohým deťom s poruchami autistického spektra, viac viď informácie na stránke https://www.facebook.com/tsmtslovakia/

Rozhovor s Dr. Katalin Lakatos, riaditeľkou budapeštianskej Nadácie BHRG, ktorá je odborníčkou v oblasti rannej diagnostiky a intervencie u detí s rôznymi vývinovými poruchami autistického spektra a ADHD. Už 20 rokov zdokonaľuje svoju patentovanú terapiu.

Ďalšie informácie je možné nájsť tu:

Video

Webinár! DEFEAT AUTISM NOW!

Dávame do pozornosti zaujimavý webinár, v ktorom je veľa užitočných informácií, ktoré môžu dobre poslúžiť pre ďalšie nasmerovanie. Klinicky sa diagnóze autizmu na Slovensku venuje veľmi malá pozornosť, vo svete je tomu však inak. Webinár je v angličtine, toto je sprievodné slovo k nemu:

Defeat Autism Now (DAN) Dr. Sonia O’Donnell-McGowin, DC, has focused on working with children and adults with autism, Autism Spectrum Disorder, and other disabilities since 1992. She is a DAN Doctor with her practice in Jefferson City, Missouri. In this presentation, Dr. McGowin shares information about using nutrition, supplementation, and essential oils for improved health. This information is pertinent to anyone and everyone who faces challenges with their health. We hope you enjoy the presentation and invite you to leave comments.

Zdroj: http://www.naturesmoldrx.com/p/monthly-oils-training.html

Prečo sme sa rozhodli založiť občianske združenie

Vo veku dva a pol roka bol našej dcérke diagnostikovaný detský autizmus – diagnóza F84. Ide o závažnú neurovývinovú poruchu, kvôli ktorej naša Eminka ešte ani vo veku štyroch rokov nerozumela verbálnej komunikácii – o reči už vôbec nehovoriac, nebola samoobslužná v žiadnej z bežných činností … Rozhodli sme sa však nevzdávať, a tak mama Emy zostala s ňou doma a naplno sa jej venuje.

Existuje veľa možností ako deťom s touto vážnou diagnózou pomôcť v búraní bariér, ktoré ich delia od “nášho” sveta. Skoro všetky však okrem nekonečnej dávky trpezlivosti, lásky, húževnatosti a energie vyžadujú aj nemalé finančné prostriedky, ktoré v mnohých prípadoch limitujú to, čo ste schopní pre svoje dieťa urobiť. A práve možnosť zúčastniť sa kampane o 2% z Vašich daní bola jedným z prvých dôvodov založenia nášho občianskeho združenia.

S pribudajúcimi vedomosťami a skúsenosťami rastie naša potreba sa o ne podeliť s rodičmi detí, ktorých postihol podobný osud. Bohužiaľ aj v tejto dobe sa bežne stretávame s názorom, že s touto diagnózou sa nedá nič robiť – nemôžeme s tým súhlasiť, aj vďaka nezištnej pomoci viacerých ľudí sa nám podarilo urobiť významné pokroky – Eminka začala rozumieť verbálnej komunikácii, osvojila si nemalú slovnú zásobu, je aktuálne schopná spontánnej verbálnej komunikácie jedným až dvoma slovami, vie si vypýtať veci bežnej spotreby, učiť sa nové veci a zručnosti – robí nám veľkú radosť ;-). Ak by sme to vo veku jej štyroch rokov vzdali, tak by sme možno nikdy nepočuli volať slová: “mamička, tatino, prosím si”.

Čaká nás však ešte veľa práce a preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu nášmu občianskemu združeniu. Úprimne a srdečne ĎAKUJEME!