Odkaz

Poďakovanie a prosba

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás v minulom roku podporili poukázaním 2% z daní, finančným príspevkom alebo zdieľaním našej prosby ďalším ľuďom.

Dovoľujeme si poprosiť Vás o podporu aj tento rok.

Aj vďaka Vám máme šancu napredovať a urobiť náš „normálny“ svet trochu lepším, zrozumiteľnejším a prívetivejším nielen pre našu Emu, ale aj iné rodiny s autizmom.

Ďakujeme priateľom, známym i neznámym za šírenie tejto výzvy.

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Veľká vďaka 🙏

Eminka 2023

Žijeme (s) AUTIZMOM

Údaje pre 2% pre SZČO a firmy:
Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie
 —
Číslo účtu o.z. Eminka: SK37 7500 0000 0040 1892 6272
Odkaz

Rok opäť ubehol …

Svojimi 2% nás môžete podporiť aj v tomto roku. Spoločne s Vašou pomocou môžeme urobiť pre našu dcérku viac.

Ema 2p uputavka

Ďakujeme Vám!

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie

Odkaz

Son-Rise terapia

 

Tri jednoduché techniky pre štart Son-Rise programu:

  1. Strávte 30 minút denne so svojim dieťaťom 1:1
  2. “Nasledujte” svoje dieťa v tom, čo práve robí
  3. Sústreďte sa na očný kontakt s dieťaťom
Odkaz

HANDLE prístup a kurzy

Radi by sme informovali o kurzoch HANDLE terapie, ktoré organizujú skúsení lektori a terapeuti Jana a Paul Baptie. Máme s nimi a touto terapiou dobrú osobnú skúsenosť, Eminke HANDLE cvičenia určite pomohli v jej rozvoji …

Viac na Facebook-u

HANDLE (holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je unikátní, efektivní, jemný a respektující přístup, který prostřednictvím pohybu a bez použití léků, pomáhá zlepšit funkce nervového systému a proces učení u dětí i dospělých.


HANDLE využívá koncept JEMNÉHO POSILOVÁNÍ®. Staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy a pod.). HANDLE vytvořila Judith Bluestone, která sama překonala neurovývojové obtíže i ochrnutí po úrazu mozku a stala se uznávanou a oceňovanou terapeutkou a lektorkou.Podrobnejšie informácie v angličtine nájdete na stránke http://www.handle.org/

Janka a Paul Baptie

Janka a Paul Baptie na návšteve

Odkaz

Senzomotorické cvičenie

Radi by sme odporučili senzomotorické cvičenia, ktoré pomohli už mnohým deťom s poruchami autistického spektra, viac viď informácie na stránke https://www.facebook.com/tsmtslovakia/

Rozhovor s Dr. Katalin Lakatos, riaditeľkou budapeštianskej Nadácie BHRG, ktorá je odborníčkou v oblasti rannej diagnostiky a intervencie u detí s rôznymi vývinovými poruchami autistického spektra a ADHD. Už 20 rokov zdokonaľuje svoju patentovanú terapiu.

Ďalšie informácie je možné nájsť tu: