Video

Webinár! DEFEAT AUTISM NOW!

Dávame do pozornosti zaujimavý webinár, v ktorom je veľa užitočných informácií, ktoré môžu dobre poslúžiť pre ďalšie nasmerovanie. Klinicky sa diagnóze autizmu na Slovensku venuje veľmi malá pozornosť, vo svete je tomu však inak. Webinár je v angličtine, toto je sprievodné slovo k nemu:

Defeat Autism Now (DAN) Dr. Sonia O’Donnell-McGowin, DC, has focused on working with children and adults with autism, Autism Spectrum Disorder, and other disabilities since 1992. She is a DAN Doctor with her practice in Jefferson City, Missouri. In this presentation, Dr. McGowin shares information about using nutrition, supplementation, and essential oils for improved health. This information is pertinent to anyone and everyone who faces challenges with their health. We hope you enjoy the presentation and invite you to leave comments.

Zdroj: http://www.naturesmoldrx.com/p/monthly-oils-training.html

Prečo sme sa rozhodli založiť občianske združenie

Vo veku dva a pol roka bol našej dcérke diagnostikovaný detský autizmus – diagnóza F84. Ide o závažnú neurovývinovú poruchu, kvôli ktorej naša Eminka ešte ani vo veku štyroch rokov nerozumela verbálnej komunikácii – o reči už vôbec nehovoriac, nebola samoobslužná v žiadnej z bežných činností … Rozhodli sme sa však nevzdávať, a tak mama Emy zostala s ňou doma a naplno sa jej venuje.

Existuje veľa možností ako deťom s touto vážnou diagnózou pomôcť v búraní bariér, ktoré ich delia od “nášho” sveta. Skoro všetky však okrem nekonečnej dávky trpezlivosti, lásky, húževnatosti a energie vyžadujú aj nemalé finančné prostriedky, ktoré v mnohých prípadoch limitujú to, čo ste schopní pre svoje dieťa urobiť. A práve možnosť zúčastniť sa kampane o 2% z Vašich daní bola jedným z prvých dôvodov založenia nášho občianskeho združenia.

S pribudajúcimi vedomosťami a skúsenosťami rastie naša potreba sa o ne podeliť s rodičmi detí, ktorých postihol podobný osud. Bohužiaľ aj v tejto dobe sa bežne stretávame s názorom, že s touto diagnózou sa nedá nič robiť – nemôžeme s tým súhlasiť, aj vďaka nezištnej pomoci viacerých ľudí sa nám podarilo urobiť významné pokroky – Eminka začala rozumieť verbálnej komunikácii, osvojila si nemalú slovnú zásobu, je aktuálne schopná spontánnej verbálnej komunikácie jedným až dvoma slovami, vie si vypýtať veci bežnej spotreby, učiť sa nové veci a zručnosti – robí nám veľkú radosť ;-). Ak by sme to vo veku jej štyroch rokov vzdali, tak by sme možno nikdy nepočuli volať slová: “mamička, tatino, prosím si”.

Čaká nás však ešte veľa práce a preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu nášmu občianskemu združeniu. Úprimne a srdečne ĎAKUJEME!