Prosba

Hľadáme dobrých anjelov, ktorí Eminke pomôžu na jej ceste k samostatnosti.

Číslo účtu o.z. Eminka: SK37 7500 0000 0040 1892 6272

Ďakujeme pekne!

eminka