O nás

Vo veku dva a pol roka bol našej dcérke diagnostikovaný detský autizmus – diagnóza F84. Ide o závažnú neurovývinovú poruchu, kvôli ktorej naša Eminka ešte ani vo veku štyroch rokov nerozumela verbálnej komunikácii – o reči už vôbec nehovoriac, nebola samoobslužná v žiadnej z bežných činností … Rozhodli sme sa však nevzdávať, a tak mama Emy zostala s ňou doma a naplno sa jej venuje.

Existuje veľa možností ako deťom s touto vážnou diagnózou pomôcť v búraní bariér, ktoré ich delia od “nášho” sveta. Skoro všetky však okrem nekonečnej dávky trpezlivosti, lásky, húževnatosti a energie vyžadujú aj nemalé finančné prostriedky, ktoré v mnohých prípadoch limitujú to, čo ste schopní pre svoje dieťa urobiť. A práve možnosť zúčastniť sa kampane o 2% z Vašich daní bola jedným z prvých dôvodov založenia nášho občianskeho združenia.

S pribudajúcimi vedomosťami a skúsenosťami rastie naša potreba sa o ne podeliť s rodičmi detí, ktorých postihol podobný osud. Bohužiaľ aj v tejto dobe sa bežne stretávame s názorom, že s touto diagnózou sa nedá nič robiť – nemôžeme s tým súhlasiť, aj vďaka nezištnej pomoci viacerých ľudí sa nám podarilo urobiť významné pokroky – Eminka začala rozumieť verbálnej komunikácii, osvojila si nemalú slovnú zásobu, je aktuálne schopná spontánnej verbálnej komunikácie jedným až dvoma slovami, vie si vypýtať veci bežnej spotreby, učiť sa nové veci a zručnosti – robí nám veľkú radosť ;-). Ak by sme to vo veku jej štyroch rokov vzdali, tak by sme možno nikdy nepočuli volať slová: “mamička, tatino, prosím si”.

Čaká nás však ešte veľa práce a preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu nášmu občianskemu združeniu. Úprimne a srdečne ĎAKUJEME!