Odkaz

Poďakovanie a prosba

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nás v minulom roku podporili poukázaním 2% z daní, finančným príspevkom alebo zdieľaním našej prosby ďalším ľuďom.

Dovoľujeme si poprosiť Vás o podporu aj tento rok.

Aj vďaka Vám máme šancu napredovať a urobiť náš „normálny“ svet trochu lepším, zrozumiteľnejším a prívetivejším nielen pre našu Emu, ale aj iné rodiny s autizmom.

Ďakujeme priateľom, známym i neznámym za šírenie tejto výzvy.

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Veľká vďaka 🙏

Eminka 2023

Žijeme (s) AUTIZMOM

Údaje pre 2% pre SZČO a firmy:
Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie
 —
Číslo účtu o.z. Eminka: SK37 7500 0000 0040 1892 6272
Odkaz

Rok opäť ubehol …

Svojimi 2% nás môžete podporiť aj v tomto roku. Spoločne s Vašou pomocou môžeme urobiť pre našu dcérku viac.

Ema 2p uputavka

Ďakujeme Vám!

Cez túto linku si môžete zobraziť a následne uložiť alebo vytlačiť predvyplnené tlačivo pre venovanie 2% v prospech nášho občianskeho združenia.

Obchodné meno: Eminka
Sídlo: Mečíková 6919/61, 84107 Bratislava
IČO: 42266122
Právna forma: Občianske združenie

Prečo sme sa rozhodli založiť občianske združenie

Vo veku dva a pol roka bol našej dcérke diagnostikovaný detský autizmus – diagnóza F84. Ide o závažnú neurovývinovú poruchu, kvôli ktorej naša Eminka ešte ani vo veku štyroch rokov nerozumela verbálnej komunikácii – o reči už vôbec nehovoriac, nebola samoobslužná v žiadnej z bežných činností … Rozhodli sme sa však nevzdávať, a tak mama Emy zostala s ňou doma a naplno sa jej venuje.

Existuje veľa možností ako deťom s touto vážnou diagnózou pomôcť v búraní bariér, ktoré ich delia od “nášho” sveta. Skoro všetky však okrem nekonečnej dávky trpezlivosti, lásky, húževnatosti a energie vyžadujú aj nemalé finančné prostriedky, ktoré v mnohých prípadoch limitujú to, čo ste schopní pre svoje dieťa urobiť. A práve možnosť zúčastniť sa kampane o 2% z Vašich daní bola jedným z prvých dôvodov založenia nášho občianskeho združenia.

S pribudajúcimi vedomosťami a skúsenosťami rastie naša potreba sa o ne podeliť s rodičmi detí, ktorých postihol podobný osud. Bohužiaľ aj v tejto dobe sa bežne stretávame s názorom, že s touto diagnózou sa nedá nič robiť – nemôžeme s tým súhlasiť, aj vďaka nezištnej pomoci viacerých ľudí sa nám podarilo urobiť významné pokroky – Eminka začala rozumieť verbálnej komunikácii, osvojila si nemalú slovnú zásobu, je aktuálne schopná spontánnej verbálnej komunikácie jedným až dvoma slovami, vie si vypýtať veci bežnej spotreby, učiť sa nové veci a zručnosti – robí nám veľkú radosť ;-). Ak by sme to vo veku jej štyroch rokov vzdali, tak by sme možno nikdy nepočuli volať slová: “mamička, tatino, prosím si”.

Čaká nás však ešte veľa práce a preto sa na Vás obraciame s prosbou o podporu nášmu občianskemu združeniu. Úprimne a srdečne ĎAKUJEME!